blog mới
Home / Ngọc Nga Học Hay

Ngọc Nga Học Hay

Ứng dụng học tiếng Anh – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe Market Leader Pre-intermediate – Unit 10: Managing People– HocHay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Pre-intermediate các bạn nhé! Market Leader Pre-intermediate – Unit 10: Managing People – Listening   Laurie Mullins is the author of …

xem blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 9 Unit 10 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 10: Space Travel – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 10 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-10-space-travel-hoc-hay-48.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 10 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 10: Space Travel   …

xem blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 9 Unit 8 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 8: Tourism – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 8 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-8-tourism-hoc-hay-46.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 8 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 8: Tourism Listen and …

xem blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 9 Unit 4 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-4-life-in-the-past-hoc-hay-42.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 4 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 3: Teen Stress and Pressure – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 3 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-3-teen-stress-and-pressure-hoc-hay-41.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 3 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 3: Teen Stress and Pressure Listen and Read Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming? Phuc: She …

xem blog