Home / Cẩm Nang / Giao thoa sóng là gì? và phương trình sóng tổng hợp – HocHay

Giao thoa sóng là gì? và phương trình sóng tổng hợp – HocHay

Video bài học Vật Lý 12 – Sóng Cơ – Giao Thoa Sóng

ật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Giao Thoa Sóng

Giao thoa sóng là gì?

  • Định nghĩa:

Hiện tượng 2 sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định (vân giao thoa sóng).

  • Đặc điểm:

– Nếu 2 sóng gặp nhau tạo ra các điểm đứng yên → 2 sóng ngược pha, triệt tiêu lẫn nhau.

– Nếu 2 sóng gặp nhau tạo ra các điểm dao động mạnh → 2 sóng cùng pha, tăng cườn lẫn nhau.

  • Điều kiện giao thoa: Hai sóng gặp nhau phải là hai sóng kết hợp được phát ra từ 2 nguồn kết hợp, tức là:

– Dao động cùng phương, cùng chu kỳ (hay cùng tần số)

– Có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Phương trình sóng tổng hợp

Giả sử u1=u2=Acos(ωt) là hai nguồn sóng dao động cùng pha, suy ra:

u1M=Acos(ωt−2πd1λ)

u2M=Acos(ωt−2πd2λ)

Phương trình sóng tổng hợp tại M:

uM=2A|cosπ(d2–d1)λ|cos(ωt−π(d2+d1)λ)

Cực đại và cực tiểu giao thoa

  • Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M:

A2M=A21+A22+2A1A2cos∆φ=2A2(1+cos∆φ)

hay

AM=2A|cos∆φ2|

  • Độ lệch pha của 2 dao động:

∆φ=2πλ(d2–d1)

  • Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

Vị trí các cực đại giao thoa:

d2–d1=kλ với k∈Z

Những điểm cực đại giao thoa là những điểm dao động với biên độ cực đại AM=2A. 

Vị trí các cực tiểu giao thoa

d2–d1=(k+12)λ với k∈Z

Những điểm cực tiểu giao thoa là những điểm dao động với biên độ cực tiểu AM=0.

Khoảng cách giữa hai gợn lồi (biên độ cực đại) liên tiếp hoặc hai gợn lõm (biên độ cực tiểu) liên tiếp trên đoạn S1,S2 bằng λ2; một cực đại và một cực tiểu liên tiếp là λ4

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=946204831177441985

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Chuyên mục KinhDoanh MuaBanNhanh: Kênh Thông tin, Sự kiện, Tin tức Kinh doanh, Đầu tư, Doanh nghiệp, Doanh nhân, Làm giàu

Tư vấn hỗ trợ kinh doanh online cùng MuaBanNhanhHỗ trợ hỗ trợ quảng cáo cập …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *