Home / Cẩm Nang / Sóng dừng là gì? và sự phản xạ của sóng – HocHay

Sóng dừng là gì? và sự phản xạ của sóng – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Sóng Dừng – HocHay

Vật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Sóng Dừng

Sự phản xạ của sóng

  • Phản xạ của sóng trên vật cản cố định:

Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ và triệt tiêu lẫn nhau.

  • Phản xạ của sóng trên vật cản tự do:

Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ và tăng cường lẫn nhau.

Sóng dừng là gì?

– Định nghĩa: Nếu sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa với nhau tạo thành một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng, một số điểm luôn đứng yên gọi là nút, một số điểm giao động với biên độ cực đại gọi là bụng

– Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên tiếp bằng nửa bước sóng λ2.

– Khoảng cách giữa 1 nút và 1 bụng liên tiếp là λ4.

– Sóng dừng có thể xảy ra trên một dây, bề mặt chất lỏng hay trong không khí.

Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây

  • Đối với sợi dây có hai đầu cố định: 

ớl=nλ2với(n∈N∗)

l: chiều dài sợi dây

n: số bụng sóng

n + 1: số nút sóng

  • Đối với sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

ớl=(2n+1)λ4=mλ4với(n∈N)haym=1,3,5,7…

l: chiều dài sợi dây

n + 1 = số bụng sóng = số nút sóng

  • Lưu ý:

– Các điểm dao động nằm trên cùng một bó sóng hay các điểm nằm đối xứng qua bụng sóng thì luôn dao động cùng pha.

– Các điểm dao động thuộc hai bó liên tiếp nhau hay các điểm nằm đối xứng qua nút sóng thì luôn dao động ngược pha.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=814778613620330945

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Chuyên mục KinhDoanh MuaBanNhanh: Kênh Thông tin, Sự kiện, Tin tức Kinh doanh, Đầu tư, Doanh nghiệp, Doanh nhân, Làm giàu

Tư vấn hỗ trợ kinh doanh online cùng MuaBanNhanhHỗ trợ hỗ trợ quảng cáo cập …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *