Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew….I wish I knew… – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-37-if-i-knew-i-wish-i-knew-hoc-hay-342.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew….I wish I knew… – HocHay A. IF I KNEW – Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 2 (câu if 2) là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Câu điều kiện loại …

xem blog