Home / Cẩm Nang / Tết ông Công, ông Táo tiếng Anh là gì ? – HocHay

Tết ông Công, ông Táo tiếng Anh là gì ? – HocHay

Học từ vựng về Ông Táo lên trời trong các ví dụ

Ông Táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Cá chép là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Vào ngày này, sau khi cúng lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao…thả. Bởi ngụ ý “cá vượt Vũ môn” hay “cá chép hóa rồng”, cá chép mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công.

Hãy cùng HocHay học từ vựng trong các mẫu câu sau.

  • As the legend goes, the Land Genie and the Kitchen Gods will ride carps to heaven to deliver an annual report on the household’s activities to the Jade Emperor.

Dịch: Như truyền thuyết kể lại, ông Công và ông Táo sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để báo cáo thường niên về các hoạt động của gia đình cho Ngọc Hoàng.

legend (n) /ˈledʒ.ənd/ truyền thuyết

Land Genie and the Kitchen Gods: ông Công và ông Táo

ride carp: cưỡi cá chép

heaven (n) /ˈhev.ən/ thiên đình

Jade Emperror: Ngọc Hoàng

  • The carp can swim well and it will pass heaven’s gate to become a dragon.

Dịch: Cá chép có thể bơi tốt và nó sẽ vượt Vũ môn để trở thành một con rồng.

pass heaven’s gate: vượt vũ môn

dragon (n) /ˈdræɡ.ən/ rồng

  • It is traditional to release live carps into lakes or rivers, which is considered a kindhearted deed to pray for good luck.

Dịch: Theo truyền thống việc thả cá chép sống xuống hồ hoặc sông, được coi là một hành động tốt bụng để cầu may mắn

release live carps into lakes or rivers: thả cá chép xuống hồ hoặc sông

kindhearted (a) /ˌkaɪndˈhɑːr.t̬ɪd/ tốt bụng

deed (n) /diːd/ hành động

thả cá chép

Thả cá chép là một hoạt động ý nghĩa trong ngày 23 tháng chạp

  • On that day, people also burn paper clothing, including hats, robes and boots, intended for use by the genies on the trip beyond.

Dịch: Vào ngày đó, mọi người cũng đốt quần áo giấy, bao gồm mũ, áo choàng và ủng, dự định để các thần sử dụng trong chuyến đi.

burn (v) /bɝːn/ đốt

intended for something: dự định cho việc gì đó

genie (n) /ˈdʒiː.ni/ thần linh

Video Từ vựng tiếng Anh về Ông Táo lên trời

Từ xa xưa, người dân Việt đã ngưỡng mộ lòng chung thủy của Ông Táo và thờ cúng Ông Táo với hi vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ “bếp lửa” trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc.

Ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả mọi chuyện tốt xấu của mọi người, nên để cho vua bếp phù hộ cho gia đình sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn, người Việt đã làm lễ tiễn đưa Ông Táo về chầu Ngọc Hoàng.

Xem thêm chi tiết trên hoctuvung.hochay.com: https://hoctuvung.hochay.com/tu-vung-tieng-anh-chu-de/tu-vung-tieng-anh-ve-ong-tao-ve-troi-111.html

Ứng dụng học tiếng Anh theo chủ đề App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#TaoQuanTiengAnh #OngTaoTiengAnh #ThoCongTiengAnh #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #ThanhHuyenHocHay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 37: Airlines – HocHay

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 37: Airlines – HocHay Cùng HocHay học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *