Home / Cẩm Nang / Video Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – Học Hay

Video Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – Học Hay

Staff creating film Free Vector

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 8 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 8 lớp 7 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 7 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 8 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8 có phiên âm – Vocabulary Unit 8 7th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Getting Started nhé!

horror film /’hɒrə fɪlm / (n) phim kinh dị

critic /’krɪtɪk/ (n) nhà phê bình

entertaining /,entə’teɪnɪŋ/ (adj) thú vị, làm vui lòng vừa ý

review /rɪˈvju/ (n) bài phê bình

science fiction (sci-fi) /saɪəns fɪkʃən/ (n) phim khoa học viễn tưởng

thriller /’θrɪlə / (n) phim kinh dị, giật gân

documentary /,dɒkjə’mentri/ (n) phim tài liệu

animation /’ænɪˈmeɪʃən/ (n) phim hoạt hoạ

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần A Closer Look 1 nhé!

gripping /’ɡrɪpɪŋ/ (adj) hấp dẫn, thú vị

hilarious /hɪˈleəriəs/ (adj) vui nhộn, hài hước

scary /skeəri/ (adj) làm sợ hãi, rùng rợn

violent /’vaɪələnt/ (adj) có nhiều cảnh bạo lực

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần A Closer Look 2 nhé!

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Communication nhé!

survey /’sɜːveɪ/ (n) cuộc khảo sát

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

direct /dɪˈrekt/ (v) làm đạo diễn (phim, kịch…)

disaster /dɪˈzɑːstə/ (n) thảm hoạ, tai hoạ

star /stɑː/ (v) đóng vai chính

must-see /’mʌst si/ (n) bộ phim hấp dẫn cần xem

poster /’pəʊstə/ (n) áp phích quảng cáo

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Skills 2 nhé!

recommend /,rekə’mend / (v) giới thiệu, tiến cử

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit8lop7 #tienganhlop7unit8 #tuvungtienganhlop7unit8

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Xe Vision 2015 cũ giá bao nhiêu?

Kinh nghiệm chọn mua xe tay ga Vision cũ giá rẻ Vision Honda là dòng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *